Hoofdfoto topmenu open workshops II

Download alle informatie hieronder in pdf-formaat

Praktisch (data, prijzen, locaties)

Deze training is spontaan ontstaan door de vraag van twee vrienden die dolgraag het systemisch werk willen toepassen in hun professionele activiteit. Het is mijn intentie om deze training verder op een natuurlijke wijze te laten groeien. Ondertussen zijn er al een aantal geïnteresseerden die we hartelijk verwelkomen op deze training.

De deelname aan de training dien je als volgt op te vatten:

 • Je engageert je voor een volledige opleiding. De opleiding zal doorgaan telkens op zaterdag van 10-16u en dit 1x in de maand.
  • Op zaterdag zal er theorie gegeven worden en kan je die aan de hand van casestudies of persoonlijke thema’s inoefenen.
  • Op zondag is er een open opstellingsdag (al dan niet met paarden) waarop mensen die de cursus niet volgen zich kunnen inschrijven voor een opstelling. Iedereen die deelneemt, met uitzondering van de cursisten, betaalt 45€ deelname en legt 40€ op wanneer hij/zij een opstelling ontvangt. Op zondag zullen we vaak bij de paarden werken en dit zal deels doorgaan te Berg en te Westmalle.
 • Deelnemers: maximum 20 à 25 deelnemers. U mag nog deelnemers aanbrengen maar laat de geïnteresseerden eerst even persoonlijk contact met me opnemen.
 • Programma:
  • Het programma zal ook op een natuurlijke wijze ontstaan en als inhoud zal u zowel theorie als praktijkvoorbeelden aangereikt worden.
  • Persoonlijke vraagstukken kunnen ingebracht worden.
  • Diverse methodes en technieken zullen ingeoefend worden.
 • Methodieken:
  • De systemische aanpak zal aangeleerd worden door verschillende interactieve methodieken te gebruiken ahv legendes, kunstinbreng, speltherapie, muziek en paardencoaching. De training is niet enkel een opleiding equi coaching maar omvat de systemische principes die we integreren in de paarden coaching. De andere methodieken krijgen evenveel aandacht.
 • Actieve participatie:
  • Elke deelnemer zal gevraagd worden voorbereidingen te maken, syntheses op te stellen, een rapport te schrijven over de opgedane kennis. Dit materiaal kan voor vervolgcursussen in de syllabus worden opgenomen, maar uiteraard enkel met akkoord van elke deelnemer waarbij persoonlijke informatie zal worden geschrapt.
  • Tijdens de trainingen zal ieder een taak op zich nemen: drank verzorgen, paarden verzorgen, weide opkuisen, lunch klaarzetten…
  • Op regelmatige tijdstippen zal gevraagd worden om mensen uit te nodigen die zich aan jou toevertrouwen om een opstelling te ontvangen.
 • Er zullen voorbereidingstaken gegeven worden en ik verwacht dat deze tijdig ingeleverd worden.

Indien je vragen hebt, neem zeker contact met me op. Ik kijk ernaar uit je te verwelkomen in deze groeigroep.

Hartelijke groetjes,
Sylvie

Systemisch werk – opstellingen

De Systemische methodiek van opstellingen is een bijzonder efficiënte manier om verborgen stromingen (de onderstroom), diepgewortelde patronen en complexiteiten binnen organisaties en sociale systemen te onderzoeken.

Opstellingen geven je diepgaand inzicht in oude, onbewuste patronen die je leven beheersen en die door generaties heen worden overgedragen. Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties met vrienden, familie en collega’s.

De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familie zich aftekenen. Zo kan een kind – vaak onbewust – verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen.

Opstellingswerk kijkt naar ‘halsstarrige’ innerlijke beelden en patronen, waardoor dit werk soms erg confronterend is doch erg bevrijdend doorwerkt. Deze dynamiek-shift is vaak een toegevoegde waarde waar veel kracht en inertie vanuit gaat, zodat mensen in ruimer contact met anderen en de wereld kunnen staan. Een opstelling kan de start zijn van een proces van bewustwording, integratie en heling.

Veel mensen hebben de ervaring dat, ondanks talrijke therapieën gevolgd te hebben, ze nog steeds botsen op eenzelfde patroon. Een opstelling pakt het probleem bij de wortels aan en bevrijdt de cliënt van verstrikkingen op emotioneel, fysiek en mentaal vlak. Systemisch werk is een krachtige methode die meer en meer opgang vindt in zowel bedrijven als in het therapeutisch werk. De grotendeels bijzondere ‘herstelwaarde’ van de multidisciplinaire systemisch aanpak maakt haar uniek in haar soort.

paaseiland

Waarom paarden?

Paarden zijn van nature hoog gevoelige dieren waardoor zij uitstekende antennes en spiegels vormen om u uit te dagen authentiek te zijn en in je kracht te staan.

Paarden zijn prooidieren, waardoor ze gericht zijn op het waarnemen van elke dreiging en elk ongebruikelijk gerucht in hun omgeving. De kudde vormt als het ware één groot sensorisch systeem die een mogelijk gevaar onmiddellijk aan elkaar doorseint zodat de kudde kan vluchten. Dit verfijnd communicatiesysteem verzekert de kudde van overleven.

Equi-coaching maakt gebruik van dit verfijnd sensorisch systeem: de paarden vormen een spiegel voor de cliënt, waardoor een bewustwordingsproces geïnitieerd wordt. Paarden eisen dat je een congruent en authentiek gedrag vertoont.

Paarden zijn erg alert en verlangen dat de mensen rondom hen aanwezig zijn in het hier en nu. Is een cliënt niet aanwezig bij de activiteit, het doel, zichzelf en de omgeving dan zal het paard de cliënt terug tot de orde roepen. Met aandacht bij het paard, vergeet de cliënt eigen zorgen en ervaart rust. Bovendien zijn de paarden uitstekende helers en hebben ze een onuitputtelijke liefde.

Equi-coaching

Op een creatieve en doelgerichte manier worden de activiteiten en opdrachten met paarden gecombineerd met coaching vragen en methodieken om de doelstellingen van de deelnemers te bereiken.

De opdrachten met paarden creëren opportuniteiten voor de groep om uitdagingen en tegenwerkingen aan te gaan. Het leren van nieuwe gedragingen en het naar buiten brengen van je authentieke essentie gebeurt tijdens het proces in de omgang met elkaar en met de paarden.

Het gedrag van het paard wordt teruggekoppeld naar de vraag van de cliënt zodat er een bewustwording ontstaat en er een veranderingsproces geïnitieerd worden.

Telkens opnieuw zijn we verbaasd over de onverwachte wendingen en verhelderende momenten die het samen beleven met paarden teweegbrengt.

Voordelen van paarden

 • Lage drempel om kennis te maken met persoonlijke ontwikkeling
 • Paarden zijn fijngevoelige dieren en sterke helers
 • Groepsprocessen gaan hand in hand met het spel en de activiteiten met dieren
 • Vaak reiken paarden je onverwachte nieuwe thema’s aan die essentieel zijn voor je groei
 • Paarden brengen je aandacht naar het heden. Het leven en het geluk zijn hier en nu.

Doel voor de cliënt

 • Jezelf: In contact komen met jezelf, met je binnenste, je visie, je talenten en wensen… en kijken op welke manier je dat naar buiten kan brengen.
 • Patronen: Je bewust worden van je eigen gevoel & handelen en van de onderliggende patronen en denkwijzen.
 • Omgeving: Een goed contact en communicatie aangaan met anderen. De verbondenheid met je omgeving verdiepen.
 • Realisatie: Je doelen kennen en ervoor gaan. In flow gaan en de ontwikkeling van je doelen en je omgeving volgen en hierop adequaat inspelen.

Praktisch

Data

 • paard23 & 24/04
 • 21 & 22/05
 • 04 & 05/06
 • 02 & 03/07
 • 10 & 11/09
 • 08 & 09/10
 • 19 & 20/11
 • 03 & 04/12

Locatie

De training zal op verschillende locaties doorgaan. Bij aanvang van de training zullen we eerst de systemische principes doorlopen die het best aan te leren zijn in een ruime zaal. Hiervoor zullen we gebruik maken van het Oost-West Centrum in Antwerpen.

Zodra we overstappen op de coaching met paarden zullen we de training laten doorgaan in zowel “De Kampenhoeve” te Berg als op de “Wildlife Paddock” te Westmalle.

Oost West Centrum
Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen
De Kampenhoeve
Kampenhoutsevoetweg 1
1910 Berg
Natuurwinkeltje Margriet
Achter d’Hoven
2990 Wuustwezel
Wildlife Paddock
Steenovenstraat
2390 Westmalle

Prijs

Gelieve een voorschot van 200€ te storten op rekeningnummer BE25734000928882 met vermelding “Groeitraject + naam”. Indien je een factuur wenst, gelieve mij te contacteren. Indien je minderjarig bent, gelieve mij eerst te contacteren.

Een natuurlijke balans van geven en nemen:

Aangezien ieder een bijdrage levert door samenvattingen, syntheses en rapporten te maken, zal er halfweg het traject en op het einde van de opleiding in een persoonlijk gesprek gevraagd worden wat de opleiding je waard was en zal een vergoeding afgestemd worden die betaald dient te worden. (rekening houdend met éénieders vermogen)

De bijdrage voor de accommodatie, de paarden, muziek, kunstmateriaal en drank dienen onmiddellijk ter plaatste betaald te worden en worden gedragen door gans de groep.

Communicatie

De communicatie zal gebeuren via een gesloten groep op Facebook en via Trello. Indien er deelnemers zijn die niet aangesloten zijn op Facebook, zullen we een ander communicatiemiddel hanteren.

De opdrachten zullen zowel op Facebook als op Trello staan en uw voorbereidingen kunnen op het Trello platform opgeladen worden.

Indien je vragen hebt, neem zeker contact met me op of contacteer Erik Jonckers die mee deze training coördineert.

Contact

Systemic Wisdom BVBA
T | +32 473 93 02 87
Dorpstraat 27B24
M | sylvie@nullsystemicwisdom.com
B-3050 Oud-Heverlee
www.systemicwisdom.com

Erik Jonckers
T | +32 491 11 13 53

SURFY - WIN_20150809_063000

Life’s up and downs provide windows of opportunity
to determine your values and goals.
Think of using all obstacles as stepping stones to
build the life and business you desire.
Marsha Sinetar